Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Thế Giới Bách Hợp Miễn phí

Xuyên Sách Trở Thành Nữ Phụ Thế Giới Bách Hợp

Tác giả:

MTL

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Bách Hợp Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 8

Thẻ:

Bách Hợp Xuyên Sách, Bách Hợp HE

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Thể loại: Bách hợp (Girl vs Girl), tu tiên, xuyên sách, nữ phụ văn, HE.

Tình trạng: Đang tiến hành.

Lịch post: Tùy tâm trạng.

Giới thiệu:

Nằm ở trên giường, Phạm Ánh Linh nghiêm túc tự hỏi: Xuyên tới một vị sẽ vì Bạch Liên Hoa từ hôn, sẽ vì Bạch Liên Hoa vung tiền như rác, sẽ vì Bạch Liên Hoa mà cùng nữ chính đánh nhau, cuối cùng lại hại chết mẫu thân, kết quả ngay cả bản thân cũng bị chết oan chết uổng. Vậy cô nên làm cái gì bây giờ?!!!

Mới nhất Chương 8: Tạ Tử Thạch

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL