Vợ Bạn - Truyện sex Miễn phí

Vợ Bạn - Truyện sex

Tác giả:

Thu Nguyễn

Dịch giả:

Chưa rõ

Truyện Sex

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 2

Đã có 2 người đánh giá.

Mấy tháng sau, bốn người lại rủ nhau đi nghỉ hè . Bốn người thuê chung một phòng, hai giường để giảm chi phí cho cuộc du lịch. 

Vợ Bạn - Truyện sex Chương mới nhất Mới nhất Chương 2 (Cuối)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL