Truyện sex Sơn Tinh Thủy Tinh Miễn phí

Truyện sex Sơn Tinh Thủy Tinh

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Tiên Hiệp Truyện Sex Đồng Nhân

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 2

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Một hôm có hai người anh hùng đến xin cầu hôn. Người thứ nhất tên là Sơn Tinh, là một vị thần ở trên núi Ba Vì. Người này đẹp trai khôi ngô mà lại thần thông quảng đại: chàng có thể chỉ tay xuống đất là đồng bằng có thể biến thành dảy núi cao vời vợi, là sa mạc có thể biến thành ruộng lúa phì nhiêu. Người thứ hai ở tận ngoài biễn Đông, phép thần thông cũng không ai bằng, chàng có thể kêu mưa hú gió, điều khiển nước như đại tướng ra trận. Người này tên là Thủy Tinh mặt mủi hùng dũng oai nghiêm. Cả hai đều xứng đáng làm phò mả vua Hùng.

Truyện sex Sơn Tinh Thủy Tinh Chương mới nhất Mới nhất Chương 2 (Cuối)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL