Truyện Ma - Kẻ Thách Thức Cõi Âm Miễn phí

Truyện Ma - Kẻ Thách Thức Cõi Âm

Tác giả:

Cú Heo

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Linh Dị

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 38

Thẻ:

Truyện Ma, Quan Nhân Âm Phủ

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Nói rồi cậu ta đi theo Hằng xuống phòng lưu trữ hồ sơ. Quang và Hằng tới phòng lữu trữ hồ sơ. Hằng bê nguyên một thùng tài liệu về những vụ án kì bí mà ngành nghi là có liên quan tới một thế lực vô hình đến nay vẫn chưa giải đáp được. Quang đứng đó, cậu tùy chọn lấy ra đúng mười hai tập hồ sơ mang ra copy rồi cầm về. Như vậy thì Quang cần những hồ sờ này làm gì? Và mục tiêu của cậu là gì?


Mới nhất Phụ Lục: Con Trời

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL