Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

9.5

Phần tiếp theo của Trọng Sinh Đại Đường Biên Bất Phụ, nhân vật chính trọng sinh vào đệ tử phái Toàn Chân là Triệu Chí Kính. Đây là một thế giới tổng hợp võ hiệp Kim Dung: Thần Điêu hiệp lữ, Thiên Long bát bộ, Tiếu ngạo giang hồ, Lộc đỉnh kí, Ỷ thiên đồ long kí … truyện cực nặng nha các bác.
Mới nhất Chương 55: Quét rác thần tăng (3)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL