Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân Miễn phí

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân

Tác giả:

Sương Minh

Dịch giả:

Chưa rõ

Cổ Trung Đại Trọng Sinh Đam Mỹ

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 251

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

10.0

Tả Thiệu Khanh được ông trời thương xót cho cơ hội sống lại một lần nữa, hắn đẫ cả đời nghẹn khuất vì vậy đã lập chí có thù báo thù có oán báo oán. 

Do đó nếu cần đoạt liền đoạt, nên tranh liền tranh.

Ai nói thứ tử thì không thể làm đương gia.

Ai nói làm quan thì không thể tham tiền.

Ai nói nam nhân thì không thể đoạn tụ?

Ai nói trạng nguyên thì không thể gả ra ngoài?

Chỉ cần ta thích, tất cả đều đoạt lấy!

Trọng Sinh Chi Nhất Phẩm Phu Nhân Chương mới nhất Mới nhất Chương 251: Phiên ngoại ;chiến viên phong và tào tông quan 5

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện Hay Truyện Hay
Thành viên Truyện VKL Truyện VKL