Tố Nữ Kinh Miễn phí

Tố Nữ Kinh

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Tiểu Thuyết

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 5

Đã có 3 người đánh giá.

TỐ NỮ KINH Toàn tập (Nguyên bản đúng gốc)

Nhật Bản Tính Y học viện nghiên cứu xã trân tàng

Hoàng Hán Y học gia Đan Ba Khang Lại cung trứ


Hoàng Đế hỏi Tố Nữ: "Ta khí suy nhược không hòa, trong tâm không vui, thân thường sợ nguy, nên sẽ như thế nào?".

Tố Nữ nói: "Người ta nói chung sở dĩ suy vi, đều do đường giao tiếp âm dương gây hại. Nữ mà thắng nam, do thủy thắng hỏa, biết làm cái việc đó như phá nồi vạc có thể trộn đều ngũ vị, lấy làm cái thìa múc nước nấu, có thể biết con đường âm dương, lấy làm thành năm thứ vui, nếu không biết cái đó, thì thân mệnh sẽ yểu (chết non), vui sướng sao được? Khá chẳng nên cẩn thận lắm sao!".

Tố Nữ Kinh Chương mới nhất Mới nhất Phần 5: Động Huyền Tử – Phòng trung thuật

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện WebTruyen WebTruyen