Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi) Miễn phí

Tiểu Ngã Quỷ Bên Cầu Nại Hà (Cõi Luân Hồi)

Tác giả:

Trần Long

Dịch giả:

Trang Hạ

Thể loại:

Linh Dị

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 4

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá

Ai cũng nói hễ chết không còn vương vấn

Bao nhiêu chuyện đời vẫn kể đấy thôi

Không mất không hết

Không tử không sinh...

Mới nhất Chương 4 Tình về chốn nào (Kết):

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
0 bình luận
Chủ Truyện (Người Đăng Truyện)
- Có quyền thu phí trên mỗi chương của truyện
- Có quyền thêm nhiều thành viên quản lý cùng
Thành viên quản lý cùng
- Có quyền đăng chương mới. Xóa/sửa chương của bản thân
- Không có quyền xóa/sửa chương của Chủ truyện & thành viên quản lý cùng khác
Tác giả của truyện
- Nếu bạn là tác giả của truyện. Xin hãy liên hệ qua email của TruyệnVKL để nhận quyền [Chủ Truyện]

Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL