Truyện Voz

Truyện Voz 18+ Truyện Ma Voz


Truyện Voz là gì?

Voz là thuật ngữ chỉ các thành viên hoạt động trên box From f17 with Love. Nhưng không gọi là F17er mà gọi là Vozer. Trước đây Voz thường là những sinh viên , những người đam mê và hiểu biết công nghệ thông tin.Tags: Vozforums, f17 voz, doctruyenvoz, truyen voz hay