Truyện Sex Bạo Dâm

Truyện Sex Bạo Dâm (BDSM) là thể loại truyện trải nghiệm tình dục bằng cách hành hạ, khiến đối phương cảm thấy đau đớn khổ sở khi quan hệ tình dục.

Người hành hạ gọi là Bạo Dâm. Người chịu đau đớn gọi là Khổ Dâm.