Nhân Vật Nữ

Đây là thể loại truyện sex do phái nữ kể truyện.