Kỳ Huyễn

Kỳ Huyễn là thể loại truyện có nhân vật như pháp sư, kỵ sĩ,.. lấy bối cảnh lịch sử Phương Tây.