Kiếm Hiệp

Truyện Kiếm Hiệp (hay còn gọi là Võ Hiệp) các nhân vật tu luyện nội công, sử dụng chân khí (nội lực).


Thế giới tưởng tượng tiếp theo của Kiếm hiệp là Tiên Hiệp, các nhân vật tu luyện những tâm pháp cao hơn sử dụng linh khí (linh lực, tiên lực, thần lực)


Dễ hiểu hơn là Kiếm Hiệp là võ công , nội công , đao kiếm phang chang chang !! Còn Tiên Hiệp thì chơi phép , pháp bảo bay đầy trời ^^