Huyền Huyễn

Huyền Ảo (Huyền Huyễn) là loại truyện gần giống Tiên Hiệp

Huyền Huyễn là tu võ, đấu khí, ma pháp…. còn Tiên Hiệp là thể loại tu tiên.

Xuất phát từ tiên hiệp mà chúng ta dần dần biến tướng ra nhiều thể loại huyền ảo, Dị Giới… như hiện nay