Đồng Nhân

Đồng Nhân là truyện dựa vào khuôn mẫu tác phẩm nổi tiếng gốc (truyện tranh, phim ảnh, phim hoạt hình, hoặc một câu chuyện nào đó có sẵn). Nhân vật chính có thể là nhân vật đến từ thế giới hiện thực hoặc một nhân vật hoàn toàn mới trong câu chuyện đó.

Các bạn có thể gặp rất nhiều truyện Đồng Nhân của Kim Dung, Cổ Long, Ngô Thừa Ân,.. và tác giả khác viết truyện cổ trang thời xưa.

Đồng nhân còn có thể hiểu là Fanfic, nhưng trình độ cao hơn fanfic.