Đô Thị

Đô thị là thể loại truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại. Ví dụ như mấy ẻm thư ký công sở, giám đốc, tổng tài..


Các thể loại truyện liên quan
Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh TOP 1

9,000

Đinh Nhị Cẩu Liệp Diễm Nhân Sinh

Vài lời trước khi vào truyện.Bô truyện này rất dài, tác giả đã ra full , có rất nhiều đoạn xx, nhưng hình như vì lý do kiểm duyệt, nên tác giả chỉ mi