Đô Thị

Đô thị là thể loại truyện có nội dung chủ yếu diễn ra trong môi trường đô thị hiện đại. Ví dụ như mấy ẻm thư ký công sở, giám đốc, tổng tài..


Các thể loại truyện liên quan