Dị Năng

Dị Năng là truyện xuất hiện nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt giống như các nhân vật trong Marvel: Doctor Strange, Iron Man, Thor,..

Thường thì thể loại truyện Dị Năng sẽ đan xen các yếu tố thể loại Khoa Huyễn (Viễn Tưởng): Viễn tưởng về khoa học công nghệ