Dị Năng

Dị Năng là truyện xuất hiện nhân vật sở hữu năng lực đặc biệt giống như các nhân vật trong Marvel: Doctor Strange, Iron Man, Thor,..