Đam Mỹ

Đam Mỹ hay còn gọi là truyện gay, mối quan hệ giữa nam với nam

H là viết tắt của từ Hentai. Như vậy các bạn gặp title truyện nào có từ H Văn hay H+ thì nghĩa là truyện đó có nội dung biến thái tình dục ^^