Thâu Hương Cao Thủ (Convert) Miễn phí

Thâu Hương Cao Thủ (Convert)

Tác giả:

Lục Như Hòa Thượng

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Trung Đại Kiếm Hiệp Đồng Nhân

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 2894

Thẻ:

Sắc Hiệp

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

10.0

Nhân vật chính khi tỉnh lại , phát hiện mình biến thành Tống Thanh Thư, còn phát hiện ra đây là một sự dung hợp của 14 quyển tiểu thuyết giang hồ đại loạn của Kim Dung đóng vào trong một câu chuyện ….

=> Đọc bản Cao Thủ Thâu Hương edit của meode

Mới nhất Chương 1892: Nhân sinh nơi nào không gặp lại

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện TruyenFull TruyenFull
Thành viên Truyện VKL Truyện VKL