Thâu Hương Cao Thủ (Convert) Miễn phí

Thâu Hương Cao Thủ (Convert)

Tác giả:

Lục Như Hòa Thượng

Dịch giả:

Chưa rõ

Cổ Trung Đại Kiếm Hiệp Đồng Nhân

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 2153

Đánh giá

Đã có 10 người đánh giá.

9.4

Nhân vật chính khi tỉnh lại , phát hiện mình biến thành Tống Thanh Thư, còn phát hiện ra đây là một sự dung hợp của 14 quyển tiểu thuyết giang hồ đại loạn của Kim Dung đóng vào trong một câu chuyện ….

=> Đọc bản Cao Thủ Thâu Hương edit của meode

Thâu Hương Cao Thủ (Convert) Chương mới nhất Mới nhất Chương 2151: Ba tên hòa thượng không có nước uống

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

Chủ truyện TruyenFull TruyenFull
Thành viên Truyện VKL Truyện VKL