Tam Quốc Diễn Nghĩa Miễn phí

Tam Quốc Diễn Nghĩa

Tác giả:

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Cổ Trung Đại Kiếm Hiệp Lịch Sử Quân Sự Tiểu Thuyết

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 119

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Tam Quốc diễn nghĩa là một tiểu thuyết dựa vào lịch sử Trung Quốc được La Quán Trung viết vào thế kỷ 14 kể về thời kỳ hỗn loạn Tam Quốc (220-280). Tiểu thuyết này được xem là một trong bốn tác phẩm cổ điển hay nhất của văn học Trung Quốc.Tác phẩm là kho tàng đồ sộ về lịch sử trong đó chúng ta có thể thấy hiện lên thời kỳ Tam Quốc đầy hỗn loạn với những nhân vật lịch sử nổi tiếng như Lưu Bị,Gia Cát Lượng,Tào Tháo….Tam Quốc diễn nghĩa đã đi sâu vào lòng người dân đến mức không ai không biết tới những nhân vật nổi tiếng trong thời Tam Quốc,những trận đánh lịch sử trận Xích Bích,Hổ Lao Quan…..

Sau nhiều thế kỷ tồn tại tác phẩm Tam Quốc diễn nghĩa ngày càng nổi tiếng và đem đến một sức hút mãnh liệt trong lòng độc giả.Hi vọng lần tái bản này có thể tiếp nối niềm đam mê Tam Quốc diễn nghĩa diễn ra trong nhiều thế kỷ qua và thỏa mãn được độc giả Việt Nam.

Mới nhất Chương 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự Thành Công Hết Phân Cách Tới Hồi Thống Nhứt

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

() Chương 119: Bình Ðông Ngô, Ðổ Dự Thành Công Hết Phân Cách Tới Hồi Thống Nhứt () Chương 118: Mưu Sự Bại, Khương Duy Tuẫn Tiết Trời Quả Báo, Ngụy Chúa Mất Ngôi () Chương 117: Trước Tổ Miếu, Lưu Thầm Tự Vận Lấy Tây Xuyên, Ngụy Tướng Thành Công () Chương 116: Qua Âm Bình, Ðặng Ngãi Tiến Binh Nơi Miêng Trước Tận Trung Thục Tướng () Chương 115: Chung Hội Tiến Binh Vào Tây Xuyên Võ Hầu Hiển Thánh, Núi Ðịnh Quân () Chương 114: Triệu Khương Duy , Hậu Chúa Cả Tin Xin Khẩn Điền , Tướng Quân Tránh Họa () Chương 113: Trừ Tư Mã, Ngụy Chúa Bị Hại Bỏ Lương Thảo, Khương Duy Cả Thắng () Chương 112: Mắc Kế Ðinh Phụng, Tôn Lâm Thác Khương Duy So Tài Cùng Ðặng Ngãi () Chương 111: Cứu Thọ Xuân, Vu Thuyên Liều Thác Lấy Trường Thành, Bá Uớc Án Binh () Chương 110: Ðặng Ngãi Dụng Mưu Địch Khương Duy Gia Cát Ðản Nghĩa Thảo Tư Mã Chiêu () Chương 109: Văn Anh Đơn Kỵ Lui Binh Khương Duy Bối Thủy Phá Giặc () Chương 108: Vây Tư Mã, Khương Duy Dùng Mưu Cao Phế Tào Phương, Ngụy Gia Mang Quả Báo () Chương 107: Tôn Quyền Hết Số Qui Thiên Tôn Tuấn Giữa Tiệc Bày Kế () Chương 106: Tư Mã Ý Vấn Tội Tào Sảng Khương Duy Bại Trận Núi Ngưu Ðầu () Chương 105: Tào Tuấn Hết Số Qui Thiên Tư Mã Ý Giả Bịnh Gạt Tào Sảng () Chương 104: Khổng Minh Chết, Còn Trừ Ngụy Diên Ngụy Chúa Đày Dân Cất Đền Đài () Chương 103: Tướng Tinh Rơi , Khổng Minh Chầu Trời Nhìn Tượng Gỗ, Tư Mã Ý Vỡ Mật () Chương 102: Tư Mã Ý Bị Khốn Hồ Lô Cốc Khổng Minh Cầu Sao Ngũ Thượng Nguyên () Chương 101: Khổng Minh Sáu Lần Ra Kỳ Sơn Tư Mã Ý Đại Chiến Nơi Vị Kiều () Chương 100: Khổng Minh Ngũ Xuất Kỳ Sơn Trương Hấp Lâm Nơi Kiếm Các
Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện 17+ Truyện 17+