Htdlht

BookMark
1 truyện
  • Huyền Linh Ký

    Huyền Linh Ký

    Tác giả:

    Truyện tự sáng tác, hệ thống tu luyện mới, văn phong phỏng theo Hán phong, có nhiều từ ngữ Hán Việt và gốc Hán.Thời không xoay chuyển.Thiên hạ thương …