Cật Qua Tử Quần Chúng

BookMark
1 truyện
  • David Siêu Phàm

    David Siêu Phàm

    Tác giả:

    Nội dung câu chuyện xoay quanh trong một tương lai, nơi là Trùng tộc muốn thống trị vũ trụ, muốn tiêu diệt hoàn toàn con người vốn nhỏ yếu …