Tác giả Cao Nguyệt

 • Hoàng Tộc 10.0

  Hoàng Tộc

  Hắn - một kẻ lười nhác.Hắn - con của vợ lẻ, thân phận thấp kém.Hắn tung hoành thương trường mười năm bất bại mà không ai biết được lai lịch của hắ

  Chương 645

 • Thiên Hạ Kiêu Hùng 9.3

  Thiên Hạ Kiêu Hùng

  Đây là một thời đại mà các anh hùng xuất hiện lớp lớp: Lý Thế Dân, Đậu Kiến Đức, Vương Thế Sung, Lý Mật, Tiêu Tiển, Trương Tu Đà, Lý Tĩnh, Tô Định Phư

  Chương 1076

Danh sách truyện của tác giả Cao Nguyệt