Sau Những Cuộc Chơi Miễn phí

Sau Những Cuộc Chơi

Tác giả:

NaughtyEros

Dịch giả:

Chưa rõ

Truyện Sex

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 44

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

6.0

Mình viết truyện này chủ yếu dựa trên cảm hứng từ hai truyện là “”ĐEN VÀ TRẮNG” và “CÔ NHÂN VIÊN NGÂN HÀNG”. Do cảm thấy tiếc cốt truyện dở dang nên viết tiếp, mong các tác giả lượng thứ. Mình sẽ cố gắng lồng ghép hai truyện thành một nên một số đoạn sẽ sử dụng lại câu chữ của hai tác giả. Ngoài ra, cốt truyện về sau sẽ thay đổi và được viết bằng văn của mình. Nếu các bạn không thích có thể cho qua, đừng nên chém mạnh :)

Sau Những Cuộc Chơi Chương mới nhất Mới nhất Phần 31

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL