Những Vụ Hiếp Dâm Miễn phí

Những Vụ Hiếp Dâm

Tác giả:

Phượng Liên

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Truyện Sex

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 10

Thẻ:

Truyện Sex Hiếp Dâm, Truyện Người Lớn

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

Cái … “Ngàn-Vàng” Mấy trăn năm trước, thi-hào Nguyễn-Du đã mô-tả cái: “Vành ngoài tám chữ, vành trong bảy nghề”, hay là “Rành-rành sẵn đúc một tòa thiên-nhiên”. Nữ-sĩ Hồ-Xuân-Hương cũng tả chân: “Phành ra ba góc da còn thiếu, khép lại hai bên thịt vẫn thừa”, “Quân-tử có yêu thì đóng cọc, xin đừng mân-mó nhựa ra tay” hoặc “Xin đừng ngó-ngoáy lỗ trôn tôi …” Những câu thơ trên diễn-tả “Con-sò của phụ-nữ” và sự kích-thích mơn-man khi làm-tình. Câu “Phành ra …” có thể đổi lại: “Vành ra ba góc hình “con bướm”, khép lại hai bên miệng “cái sò”… Cái “Ngàn-vàng” còn gọi là“Vưu-vật” hay “Vật-qúy” của người phụ-nữ Á-Đông, Âu-Tây thì cái “ngàn-vàng” không ai biết nó là cái … quái gì?! Hơn nữa các em gái Âu-Tây không bao giờ chịu … giữ-dìn Nó khi vừa chớm tuổi 12, 13 … đã để “mất” từ tuổi … “Ô-mai” như nữ ca-sĩ xinh-xinh Thái-Hiền từng ca-tụng …
Mới nhất Phần 9: Chồng Mary Làm Em Mất Trinh

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL