Nhà Trọ Cực Phẩm

Nhà Trọ Cực Phẩm

Tác giả:

Giang Sơn Đa Tiêu

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Ngôn Tình

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 145

Thẻ:

Cường thủ hào đoạt, Ngược, Sủng, Ngôn Tình Sủng, Ngôn Tình Sắc

Đánh giá

Đã có 4 người đánh giá.

8.5

Thể loại: Cường thủ hào đoạt, ngược , ngọt sủng, 1 nữ n nam, đại Tương lai 

Văn án:

Mệt bở hơi tai mới tìm được công việc coi như ưng ý.

Nhưng ngờ đâu ngày đâu tiên làm bị "hãm hiếp".

Sau khi nhận mọi việc xong mới biết công việc " lý tưởng" mà mình vẫn tưởng chính là làm " ấm giường"! những thế mà còn bị năm ngưòi đàn ông dùng chung!

p/s: thịt là 9, nội dung chỉ là máy bay...

[ ghi chú: Có thịt, 'tác phẩm có tình tiết', ngược thân nữ chủ, ngược tim nam chủ nhưng tổng nhìn chung đúng kiểu HAPPY. ]

Mới nhất Chương 145-Mỹ nhân cứu anh hùng

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL
Thành viên Mai Anh Mai Anh