Nghịch Thiên Ngự Thú Sư Miễn phí

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư

Tác giả:

Thất Nguyệt Điềm

Dịch giả:

Chưa rõ

Huyền Huyễn Ngôn Tình Nữ Cường

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 355

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Ma Thú, nàng không cần khế ước, chỉ cần triệu hồi.

Võ sĩ, một đoàn khí ấm mà thôi, nàng không cần thời gian không tốn tinh lực, công lực tự trướng, một ngày thăng hai cấp.

Linh đan, đó là đồ ăn vặt của sủng vật nhà nàng.

Kiếp trước, nàng chưa bao giờ hưởng qua tư vị tình thân, kiếp này, người thân vì nàng mà chết.

Nàng chỉ thiên lập lời thề, phải đem tất cả đòi lại.

Hãm hại nàng, chết!

Giết hại người nhà nàng, tử!

Nghịch Thiên Ngự Thú Sư Chương mới nhất Mới nhất Quyển 4 - Chương 80: Gọi hết người của ngươi ra đây

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL