Một Nữ Hai Ba Nam (Edit Full) Miễn phí

Một Nữ Hai Ba Nam (Edit Full)

Tác giả:

Lãnh Hủy

Dịch giả:

Chưa rõ

Tên khác:

Nhất Nữ Nhiều Nam

Thể loại:

Cổ Trung Đại Ngôn Tình Tiểu Thuyết Xuyên Không

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 46

Thẻ:

Ngôn Tình Sắc

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Một nữ có n nam, xã hội nam quyền... Đây là xã hội nam nhiều nữ ít, nơi này nữ nhân có thể có n lão công, nữ nhân khan hiếm mà trở nên trân quý, nam nhân lại nhiều.

 Nữ nhân thiếu trầm trọng, càng ngày càng có nhiều nam nhân trở thành có thê tử rất đáng thương.

 Nữ chủ xuyên , trở thành vật hi hữu


Mới nhất Chương 46: Chương 46

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL
Thành viên Mai Anh Mai Anh