Mẹ Kế Zombie Miễn phí

Mẹ Kế Zombie

Tác giả:

Tổng Công Đại Nhân

Dịch giả:

Chưa rõ

Ngôn Tình Xuyên Không Đô Thị

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 70

Đã có 3 người đánh giá.

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu. 

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,... 

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

Mẹ Kế Zombie Chương mới nhất Mới nhất Chương 70

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL