Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu Miễn phí

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu

Tác giả:

Cố Tây Tước

Dịch giả:

Chưa rõ

Ngôn Tình Đô Thị

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 5

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Đầu đề của truyện chính là trong một câu thơ của bài "Tầm ẩn giả bất ngộ" của một nhà thơ Giả Đảo thời Trung Đường.

Mặt Khác, "Vân Thâm" là tên của nhân vật nam chính vì thế nên người đoc cũng có thể hiểu là "Vân Thâm không biết đi đâu".

Mây Che Mù Mịt Biết Là Đi Đâu Chương mới nhất Mới nhất Quyển 2 - Chương 2: Vân Thâm ở đâu

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện TruyenMoi TruyenMoi