Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân Miễn phí

Mao Sơn Tróc Quỷ Nhân

Tác giả:

Thanh Tử

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Kỳ Huyễn Linh Dị Đô Thị

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 1440

Thẻ:

Cương Thi, Hàng Yêu Phục Ma, Đạo Sĩ, Pháp Sư

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

10.0

Diệp Thiếu Dương vốn là một Mao Sơn tróc quỷ nhân, dũng cảm tiến vào đô thị, gặp người đấu người, gặp quỷ đấu quỷ, gặp yêu đấu yêu, gặp hồ đấu hồ...

Tương tây Thi vương, Tà Thần bất tử, điệp tiên hung linh, tứ phương quỷ khấu.

Nữ minh tinh nuôi tiểu quỷ, công chúa hoàng thất hút máu, nữ giám đốc là hồ yêu,...

Thi triển Mao Sơn thần thuật, đánh lui tất cả,...

Mới nhất Chương 1440: Sứ Mệnh Của Đạo Phong (2)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

0 bình luận
Chủ truyện TruyenFull TruyenFull
Thành viên Truyện VKL Truyện VKL