Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

“Làm hoàng hậu không sướng bằng làm điếm” Có lẽ, đây là tuyên ngôn vào loại độc nhất vô nhị trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Năm 600, Hồ Thị bị chết vì bệnh ở Trường An.
Mới nhất Chương 1

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL