Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó Miễn phí

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó

Tác giả:

Trang Lạc Yên Everstill

Dịch giả:

Chưa rõ

Dị Giới Huyền Huyễn Tiên Hiệp

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 134

Đánh giá

Đã có 1 người đánh giá.

10.0

Loạn lạc khắp nơi, thay phơi đầy đường,

Chỉ còn thấy được người hát mù chống gậy, tiếu nhân gian

Huyết Tu La, nghịch càn khôn, đại sát

Hữu tâm hát, vô tâm đàn, huyết sử.

Cảnh giới tu luyện: Luyện Tâm Cảnh, Hỗn Nguyên Cảnh, Tụ Nguyên Cảnh, Thần Thông Cảnh, Tiên Tâm Cảnh, Chân Tiên Cảnh, Bán Thần Cảnh, Nguyên Thần Cảnh, Thượng Thần Cảnh.

Họ Đã Tu Tiên Như Thế Đó Chương mới nhất Mới nhất Chương 134: Tân giáo

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

Chủ truyện TruyenFull TruyenFull