Hái Trộm Đào Tiên Miễn phí

Hái Trộm Đào Tiên

Tác giả:

Bác Mao

Dịch giả:

Chưa rõ

Truyện Sex

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 8

Đã có 1 người đánh giá.

Chợp mắt được một tí thì tôi mơ màng thấy mình là Tề Thiên Đại Thánh, khi thì lên thiên đình bóp trộm đào tiên của đám đệ tử Tây Vương Mẫu, lúc lại xuống trần giang mò vô Bàn Ty Động móc khe 7 con nhền nhện thật là khoan khoái. Tỉnh giấc mới hay là mình còn là người phàm nhưng đang có người ngọc nằm bên cạnh.... Tôi nhìn đồng hồ thấy còn hơn một giờ nửa cô bạn của nàng mới đón. Còn sớm chán!


Hái Trộm Đào Tiên Chương mới nhất Mới nhất Chương 8

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL