Hai Chị Em Nhà Ma Miễn phí

Hai Chị Em Nhà Ma

Tác giả:

Bùi Vinh Quang

Dịch giả:

Chưa rõ

Linh Dị Truyện Sex

Tình trạng:

Đang tiến hành - Chương 2

Đã có 1 người đánh giá.

Con người có linh hồn & thể xác. Vũ trụ có cõi âm & cõi dương.  Bên đạo mình gọi là qủy ám. Dân gian thì quen gọi là ma nhập. Cả đời mẹ chưa gặp ma bao giờ nhưng mẹ vẫn tin là có ma. Chỉ có điều là khg phải ai cũng thấy ma! Phải có thần giao cách cảm, ma lựa người mà hiện hình.

Hai Chị Em Nhà Ma Chương mới nhất Mới nhất Chương 2

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Không có

Người yêu cầu chương:

Chưa có

0c

Tiền thưởng hiện tại:

0 vàng

Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL