Điệp Vụ Lột Trần Miễn phí

Điệp Vụ Lột Trần

Tác giả:

Hùng Sơn

Dịch giả:

Chưa rõ

Truyện Sex

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 19

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

” Anh phải lột trần tụi nó ra, bằng mọi giá; kể cả mạng sống của anh và tôi, đây là một điệp vụ có tầm mức quan trọng nhất của cơ quan ta tử trước tới nay. Nhất đinh không được phép thất bại. Tôi lập lại; không được phép thất bại”.
Điệp Vụ Lột Trần Chương mới nhất Mới nhất Chương 19

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL