Cô Gái Của Sếp	Miễn phí

Cô Gái Của Sếp

Tác giả:

wanderlust

Dịch giả:

Chưa rõ

Hồi Ký Truyện Teen

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 18

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

Hôm Tết dọn dẹp cái laptop cũ, bất ngờ thấy một folder mà tưởng đã lạc đâu mất. Folder lưu lại những viết lách thời sinh viên cho đến tận những năm đầu dùng Facebook. Giá trị nhất trong folder là những blog hồi Yahoo!360 được lưu lại cẩn thận, và những hồi ức. Chuyện bắt đầu vào năm 2009, tại Phan Rang.
Cô Gái Của Sếp	 Chương mới nhất Mới nhất Chương 18 (Full)

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL