Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ Miễn phí

Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ

Tác giả:

Hoài Cổ

Dịch giả:

Chưa rõ

Truyện Sex

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 28

Đã có 2 người đánh giá.

…Những câu chuyện đã xảy ra…

…Dựa trên những nhân vật có thật…

…Những hoàn cảnh có thật…

Nó tên là Huy Hoàng, ở nhà từ bé vẫn được gọi là Nhất, vì nó nhất đủ thứ, nó là bé nhất trong nhà, trên nó có tận 4 chị gái, ông bà già chiều nó nhất vì mãi đến tuổi lục tuần rồi ông già mới cố được nó là thằng chống gậy, ông bà mừng lắm mổ lợn làm cỗ khao cả cái xóm ven con sông này.


Chẳng Biết Phải Quên Đến Bao Giờ Chương mới nhất Mới nhất Chap 28

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL