Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế Miễn phí

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế

Tác giả:

Tô Tử

Dịch giả:

Chưa rõ

Lịch Sử Quân Sự

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 18

Đánh giá

Đã có 2 người đánh giá.

10.0

Ba mươi sáu kế (Tam thập lục kế hay Tam thập lục sách) là một bộ sách tập hợp 36 sách lược quân sự của Trung Quốc cổ đại, ba mươi sáu kế bắt đầu xuất hiện từ thời Nam Bắc triều và tới thời nhà Minh thì được tập hợp thành sách.

Cuốn sách chiến lược chiến thuật do Tôn Vũ bắt đầu soạn thảo vào năm 512 TCN, không chỉ đặt nền móng cho binh học truyền thống, mà còn sáng tạo nên một hệ thống lý luận quận sự hoàn chỉnh đầu tiên trong lịch sử nhân loại. Bởi vậy, Binh Pháp Tôn Tử được tôn xưng là tuyệt tác binh thư hàng đầu của thế giới cổ đại.

Mặt khác, tuy là một bộ binh thư, nhưng tầm ảnh hưởng của Binh Pháp Tôn Tử lại không chỉ giới hạn trong lĩnh vực quân sự, mà còn có thể áp dụng vào những lĩnh vực khác như kinh tế học, thể dục, thể thao, khoa học…

Binh Pháp Tôn Tử Và 36 Mưu Kế Chương mới nhất Mới nhất Chương 18: Tôn Tử Binh Pháp Phụ Lục

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

Bình luận của bạn là động lực lớn nhất để tác giả viết tiếp truyện. Đăng ký tài khoản để bình luận và sử dụng các tính năng khác của website như: theo dõi, vinh danh, quản lý truyện,..
Chủ truyện TruyenFull TruyenFull