Hoàng hậu làm gái điếm để… thỏa mãn dục vọng Miễn phí

Hoàng hậu làm gái điếm để… thỏa mãn dục vọng

Tác giả:

Chưa rõ

Dịch giả:

Chưa rõ

Thể loại:

Lịch Sử

Tình trạng:

Kết thúc - Chương 1

Đánh giá

Chưa có ai đánh giá truyện này.

0.0

“Làm hoàng hậu không sướng bằng làm điếm”

Có lẽ, đây là tuyên ngôn vào loại độc nhất vô nhị trong lịch sử 5.000 năm của Trung Quốc. Năm 600, Hồ Thị bị chết vì bệnh ở Trường An.
Mới nhất Chương 1: Chương 1

Đề cử

0

Điểm vinh danh

0

Người vinh danh

Vinh danh

0 bình luận
Chủ truyện Truyện VKL Truyện VKL